Götünüz Yiyorsa

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götünüz Yiyorsa"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Götünüz yiyorsa demek, cesaretiniz varsa demektir. Göt, oturma organıdır ama burada güven anlamına gelir. Götünüz yiyorsa demek, bir şey yapmaya cesaret edip etmediğinizi sormak için kullanılır. Götünüz yiyorsa demek, genellikle meydan okuma veya tehdit amacıyla kullanılır ve kaba bir ifadedir.

Hakaret mi?


Götünüz Yiyorsa kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Trafik polislerine hitaben: Ben bu devlete vergi veriyorum, benim vergilerimle maaşınızı alıyorsunuz, ben bu devletin anasına sinkaf ederim, hadi gidin bunu doğuda yapında göreyim sizi, orada polislik yapamıyorsunuz, gücünüz bize yetiyor, götünüz yiyorsa gidin orada da aynısını yapın)doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanığın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/8631 Karar: 2015/12668 Tarih: 03.12.2015

"Götünüz Yiyorsa" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.