Yetkilerini Kötüye Ve Çıkarları Doğrultusunda Kullanmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yetkilerini Kötüye Ve Çıkarları Doğrultusunda Kullanmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yetkilerini kötüye ve çıkarları doğrultusunda kullanmak," bir kişinin sahip olduğu yetki veya otoriteyi haksız veya yasadışı bir şekilde kullanarak kişisel veya özel çıkarları için kullanması anlamına gelir. Bu tür bir davranış, genellikle ahlaki ve yasal normlara aykırıdır ve güvenilirlik, adillik ve dürüstlük ilkelerini ihlal edebilir.

Hakaret mi?


Yetkilerini Kötüye Ve Çıkarları Doğrultusunda Kullanmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcısı ve öğretim görevlisi olarak müştekiye aynı okulda olan sanığın Facebook isimli internet sitesi üzerinden, Meslek Yüksek Okulu adına açılmış grup hesabından.... tarihinde paylaştığı yazı içeriğinde "Müşteki hakkında dava açıldığı, okulu bir çiftlik gibi gördüğünü, öğrencileri köle misali azarlayıp hakaret ettiğini, öğrencileri sınıfta bırakmakla tehdit ettiğini, yetkilerini kötüye ve çıkarları doğrultusunda kullandığına, kişisel egoların öğrencilerin üzerinde tatmin ederek eğitimciye yakışmayacak olan davranışlar sergilediğini, kendisini sınava aldırtmadığını, müştekinin kendisine istediğimi sınıfta bırakır istediğimi geçiririm şeklinde sözler söylediğini, müştekinin okul idaresinde ve öğrenciler üzerinde keyfi tutumlar sergilediğini, okula devlet tarafından gönderilen ödeneklerin nasıl kullanıldığının hesabının sorulması gerektiğini ve siz konusu ödeneklerin kimlerin cebine indiğinin araştırılması gerektiği" şeklindeki sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/32354 Karar: 2016/14257 Tarih: 28.06.2016

"Yetkilerini Kötüye Ve Çıkarları Doğrultusunda Kullanmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.