Godoş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Godoş"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Godoş," Türk argosunda kullanılan gayri resmi bir terimdir ve genellikle aşağılayıcı veya küçümseyici bir anlam taşır. Bu terimle kişi, muhatabını dikkatsiz, beceriksiz veya basit düşünceli bir şekilde tanımlarken veya eleştirirken kullanabilir.

Hakaret mi?


Godoş kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Oluş, iddia, dosya kapsamı, tarihli mesaj tespit tutanağı ile tespit edilen "Oğlum akıllı ol, bak bir daha benim arabama bakarsan kalbini kırarım, uyarmadı deme, kendine çeki düzen ver yoksa ben vermesini bilirim, godoş" şeklindeki mesaj içeriği ve sanığın kovuşturma aşamasında… tarihli duruşmadaki ikrarı ile sanığın olay tarihinden bir gün önce katılan sanık...'e gönderdiği mesaj ile ona hakaret ettiği ve sair kötülükte bulunacağından bahisle onu tehdit ettiği sabit iken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde sanığın beraatine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 3 CD Esas: 2019/18236 Karar: 2020/419 Tarih: 09.01.2020

"Godoş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.