Amına Koyduğumun Pezevengi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amına Koyduğumun Pezevengi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amına koyduğumun pezevengi" ifadesi, Türkçede oldukça argo ve küfürlü bir tabirdir. Bu ifade, bir kişiye veya gruba karşı öfke, düşmanlık ve şiddetli bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır. İfade, bir kınamayı ve eleştiriyi içerir ve genellikle olumsuz duyguları yansıtır.

"Pezevengi" kelimesi ise, Türkçede argo ve küfürlü bir terim olup, fuhuş yapan kadın veya erkekleri tanımlamak için kullanılır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı, saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amına koyduğumun pezevengi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Amına koyduğumun pezevengi) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6299 Karar: 2019/12751 Tarih: 23.09.2019

"Amına Koyduğumun Pezevengi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.