Toprak Kabul Etmediği İçin Betona Gömülmüş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Toprak Kabul Etmediği İçin Betona Gömülmüş"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Toprak kabul etmediği için betona gömülmüş" ifadesi mecazi bir deyimdir ve genellikle bir kişinin veya bir durumun ölümü veya kaybolmasıyla ilgili kullanılır. Bu ifade, genellikle birinin ölümünü gizlemek veya belirli bir durumu örtbas etmek amacıyla kullanılır. Deyimin anlamı, kişinin veya durumun ortadan kaldırılmış veya gizlenmiş olduğunu ima eder. Ancak, bu ifade genellikle kötüye kullanım, suç ve yasa dışı faaliyetleri ima etmek için kullanıldığında dikkatli olunması gerekir.

Hakaret mi?


Toprak Kabul Etmediği İçin Betona Gömülmüş kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın alenen "Atatürk deccaldır, en büyük şeytandır, içkicidir, toprak kabul etmediği için betona gömülmüştür" şeklinde sözler sarf etmesine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2015/156 Karar: 2015/2749 Tarih: 02.10.2015

"Toprak Kabul Etmediği İçin Betona Gömülmüş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.