Adalet Mi Sağlıyorsun Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adalet Mi Sağlıyorsun Lan"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adalet mi sağlıyorsun lan" ifadesi, Türkçede argo ve kaba bir dil kullanarak, muhtemelen öfkeli bir şekilde birine adaleti sağlayıp sağlamadığını sorgulamaktır. Bu tür ifadeler genellikle, bir kişinin diğerine haksızlık yapıldığını düşündüğünde veya adaletin sağlanmadığına inandığında kullanılır. Bu ifade, aynı zamanda birine tepki göstermek veya düşmanca bir tutum sergilemek için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


"Adalet mi sağlıyorsun lan"  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın tutuklanmasına karar verildikten sonra mahkeme hakimi olan müştekiye "Adalet mi sağlıyorsun lan, böyle adalet mi olur" demesi biçiminde gerçekleşen) eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının  esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

       

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/88 Karar: 2019/1224 Tarih: 14.01.2019

"Adalet Mi Sağlıyorsun Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.