Güvendiğin Dağların Amına Koyayım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Güvendiğin Dağların Amına Koyayım"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Güvendiğin Dağların Amına Koyayım" ifadesi, bir kişinin veya bir durumun beklenmedik bir şekilde çöktüğünde veya başarısız olduğunda kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle, bir kişinin veya bir şeyin güvendiği veya dayandığı şeylerin aniden yıkıldığı veya bozulduğu durumlar anlatılmaktadır. "Güvendiğin Dağların Amına Koyayım" ifadesi genellikle olumsuz bir durumda veya bir beklentinin karşılanmadığı durumda kullanılır ve kişinin hayal kırıklığını veya şaşkınlığını ifade edebilir.

Hakaret mi?


Güvendiğin Dağların Amına Koyayım kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanık tarafından katılana "Güvendiğin dağların a.ına koyayım" şeklinde mesaj gönderilmesine ilişkin) dosya ve duruşma tutanakları içeriğinde, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler kurulunun takdirine göre sanık ... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün (mahkumiyet) isteme uygun olarak onanmasına...

Yargıtay 6. CD Esas: 2016/1347 Karar: 2018/7087 Tarih: 20.11.2018

"Güvendiğin Dağların Amına Koyayım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.