Bataklık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bataklık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bataklık", genellikle bataklık alanı olarak adlandırılan, sulu bir arazidir. Bataklık, sulak alanların belirli bir türüdür ve genellikle sıcak, nemli iklimlerde bulunur. Bataklıklar, suların birikmesi ve havzaların oluşması nedeniyle oluşabilir ve genellikle bitki örtüsü zengindir. Bununla birlikte, bataklıklar, insanlar için birçok olumsuz özellik taşıyan tehlikeli alanlar olarak kabul edilebilir. Sığ sular, çamur ve çürüyen bitkiler nedeniyle bataklıklar, böcekler, sivrisinekler ve diğer zararlı organizmalar için doğal bir yaşam alanıdır ve aynı zamanda sel, erozyon ve diğer çevresel sorunlara da neden olabilir. Bu nedenle, insanlar bataklıklardan uzak durmak ve bataklık alanlarını korumak için çeşitli önlemler almaktadırlar.

Hakaret mi?


Bataklık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "Seni bataklıktan ben kurtardım, senin borçları ben ödedim" şeklin deki sözleri müştekinin ailesinin ticari olarak sıkıntıda olması nedeniyle söylediği ve başka bir anlam yüklemediği yönündeki savunması, tanık...'in de "müştekinin eşi olan...'in bana ve civar esnaflara borçları vardır,...'in bana borcu nedeniyle evine hacze geldiğimizde sanık ... ve kardeşi... benden haczi durdurmam konusunda ricada bulundular, ...'in durumu düzelince borçları ödettireceklerini söyleyip haczi durdurmamı istediler, ben de sanığın beyanlarına güvenerek haczi durdurdum" biçimindeki beyanı karşısında, bu sözlerin ne suretle hakaret suçunu oluşturduğu açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay CD Esas: 2014/7407 Karar: 2014/34475 Tarih: 27.11.2014

"Bataklık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.