Bu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bu" kelimesi, önceden belirtilmiş olan bir şeyi veya konuyu belirtmek için kullanılan işaret zamiri olarak kullanılır. "Bu" kelimesi, bir nesne, bir durum, bir fikir veya bir kişi gibi herhangi bir şeyi belirtmek için kullanılabilir.

Örneğin, "Bu kedi çok sevimli" cümlesinde "bu", konuşmacının belirli bir kedi hakkında konuştuğunu belirtir. "Bu kitapta çok ilginç bilgiler var" cümlesinde ise "bu", konuşmacının elinde tuttuğu veya bahsettiği kitap hakkında konuştuğunu ifade eder.

Hakaret mi?


Bu hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın sulh ceza hâkimi olan şikâyetçiye "Çok kabasınız" ve "Bu ne diyor" şeklindeki sözlerinin şikâyetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı  verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6905 Karar: 2015/5967 Tarih: 29.09.2015

"Bu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.