Çingene

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çingene"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çingene" çoğunlukla seyahat eden bir halk olan Romanlara atıfta bulunan bir terimdir. Romanlar, genellikle Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşayan, geçmişi farklı coğrafyalara dayanan ve geleneksel olarak seyahat eden bir etnik gruptur. "Çingene" terimi, tarihsel olarak bu topluluğun ayrımcılığa veya dışlanmaya maruz kaldığı bazı bölgelerde olumsuz bir çağrışım taşıyabilir. Ancak bu terim artık ırkçı veya aşağılayıcı olarak kabul edildiğinden, daha saygılı bir dil kullanmaya özen göstermek önemlidir. "Roman" veya "Romen" terimi, bu topluluğu daha saygılı bir şekilde tanımlamak için daha yaygın olarak kullanılan bir alternatiftir.

Hakaret mi?


Çingene kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın aynı apartmanda oturan ve uzun süredir aralarında husumet bulunan katılanı kastederek, "Çingene süprüntü atmış" şeklindeki ifadelerinde geçen "çingene" sözü Türk Dil Kurumunun Güncel Sözlüğünde "Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk" olarak tarif edilmiş olup, sanığın "çingene" ifadesi ile halen ülkemizde kendilerini "Roman" olarak nitelendiren ve Avrupa'dan Türkiye'ye göç etmiş vatandaşlarımızı kast etmesi karşısında, bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/30384 Karar: 2014/574 Tarih: 15.01.2014

Karar #2

Sanığın katılana yönelik "Senin yerin burası değil, dağda yaşaman lazım, çingene gibisiniz, gecekonduda yaşamışsınız" şeklindeki ifadelerinde geçen "çingene" sözü Türk Dil Kurumunun Güncel Sözlüğünde "Hindistan'dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk" olarak tarif edilmiş olup, sanığın "çingene" ifadesi ile halen ülkemizde kendilerini "Roman" olarak nitelendi- ren ve Avrupa'dan Türkiye'ye göç etmiş vatandaşlarımızı kast etmesi karşısında, bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/997 Kanun: 2015/580 Tarih: 27.04.2015

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen sözlerinin (Allah belanı versin, size az bile yapmışlar, gebertselerdi, çingene, çingene, çingenesin sen, ananı) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6316 Karar: 2021/2115 Tarih: 26.01.2021

"Çingene" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.