Bit Yeniği Var

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bit Yeniği Var"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bit Yeniği Var" ifadesi, bir kişinin veya nesnenin, özellikle giysilerin veya tekstil ürünlerinin, üzerinde bitlerin veya pirelerin bulunduğunu ifade eder. Bitler ve pireler genellikle hayvan tüylerinde veya insan saçlarında yaşayan parazitlerdir ve ısırarak kan emerler. Bu ifade, genellikle kötü hijyen veya temizlik koşullarından kaynaklanan bir durumu vurgulamak veya bir kişinin veya nesnenin temiz olmadığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, "Bu koltukta bit yeniği var" ifadesi, belirli bir koltuğun üzerinde bitlerin veya pirelerin bulunduğunu ve bu nedenle kullanılmaması gerektiğini ifade edebilir. Bu ifade genellikle dikkat çekmek veya uyarıda bulunmak amacıyla kullanılır.

"Bit Yeniği Var" ifadesi, bir şeyin veya durumun problemli, sakat veya kusurlu olduğunu ifade etmek için mecazi bir şekilde kullanılabilir. Bu ifade genellikle bir şeyin eksikliklerini veya sorunlarını anlatmak için kullanılırken, söz konusu şeyin veya durumun olumsuz yönlerini vurgular. Örnek olarak, "Bu planın bit yeniği var" ifadesi, bir planın veya projenin bazı kritik zayıf noktalara sahip olduğunu ve bu nedenle başarısız olma riski taşıdığını anlatmak için mecazi olarak kullanılabilir. Bu ifade, bir konudaki sorunları açıkça ifade etmek veya dikkat çekmek için kullanılan renkli bir ifadedir.

Hakaret mi?


Bit Yeniği Var hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdurlara karşı söylediği "Bu ihalede bir bit yeniği var, zarflar neden ihaleye katılanların gözü önünde açılmıyor" şeklindeki sözlerin bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bulunmaması ve ihalenin yapılış şeklini eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/31648 Karar: 2013/20216 Tarih: 11.09.2013

"Bit Yeniği Var" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.