Hayasızca Vatandaşa Zulmeden

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hayasızca Vatandaşa Zulmeden"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hayasızca vatandaşa zulmeden" terimi, bir kişi veya grup tarafından ahlaki değerler ve insan ruhunu hiçe sayarak, mahkum verici veya ahlaki olmayan bir şekilde arzulanana kötü muamelede bulunulduğunu ifade eder. Bu tür tedaviler, genellikle yetki sahipleri, sahipler veya güçlü gruplar tarafından zayıf veya bedenlere karşı uygulanır. Hayasızca zulüm, insanların haklarına, özgürlüklerine ve kişisel bütünlüklerine saygı, onları aşağılayan ve haysiyetlerini zedeler nitelikteki eylemleri kapsar.

Bu tür davranışlar, toplumsal huzursuzluğa, insan üretiminin sonuçlarına ve güven duygusuna neden olabilir. Ayrıca, hayatsızca vatandaşa zulmeden hareketler genellikle zorunluluklara ve etik kurallara aykırıdır. Bu tür değerlendirmenin sonuçları ciddi olabilir ve hem bireylerin hem de toplumun genel refahını olumsuz etkilemesi. Bu mirasın, üstünlüğünü sağlamanın, insan haklarına saygı gösterme ve adil bir toplum oluşturma çabaları, hayasızca vatandaşa zulmeden eylemlerin sonuçları ve cezalandırılması için önemlidir.

Hakaret mi?


Hayasızca Vatandaşa Zulmeden kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olaya gelince, sanığın eski valisi olan mağduru BİMER’e şikâyet ettiği dilekçesinde yazdığı sözler (Hayasızca vatandaşa zulmeden) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı sözlerle eleştiri ve şikâyet hakkı kapsamında olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/41215 Karar 2022/9425 Tarih: 05.04.2022

"Hayasızca Vatandaşa Zulmeden" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.