Gevşek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gevşek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gevşek" kelime anlamıyla bir şeyin sıkılık, düzen veya bağlılık eksikliğini ima eden bir ifadedir. Ancak, bu terim çoğunlukla olumsuz bir bağlamda kullanılır ve kişiyi aşağılamak, küçümsemek veya alay etmek amacıyla kullanılan bir hakaret türünü ifade eder. Bu tür hakaretler, kişinin yeteneksiz, isteksiz, dikkatsiz veya ilgisiz olduğunu vurgulamak için kullanılır.

Bir örnek vermek gerekirse, "Sen işlerini hiçbir zaman doğru düzgün yapmıyorsun, her zaman gevşek davranıyorsun," şeklinde bir ifade, kişinin işine olan ciddiyetini sorgulayarak ve olumsuz bir şekilde değerlendirerek ona yönelik bir hakaret içerebilir. Bu tür ifadeler genellikle karşısındaki kişiyi aşağılamak veya moralini bozmak amacıyla kullanılır ve olumsuz duygusal etkilere yol açabilir. Sonuç olarak, "gevşek " kişiyi ihmalkarlıkla, dikkatsizlikle veya isteksizlikle suçlayarak aşağılamayı amaçlayan bir ifade türünü ifade eder.

Hakaret mi?


Gevşek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, başka suçtan hükümlü olan sanığın koğuş değişikliği talebine olumsuz cevap verilmesi üzerine sinirlenerek infaz koruma memuru olan şikâyetçilere sarf ettiği kabul edilen "Gevşekler biçimindeki sözün nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31474 Karar: 2017/12527 Tarih: 07.11.2017

Karar #2

Olay günü sanık...'in müştekiye söylediği kabul edilen sözünün (Sanayi Odası şube müdürüne hitaben: Gevşek müdür buymuş) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/2033 Karar: 2021/12635 Tarih: 08.04.2021

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, iddianamede geçen ve sanığın müştekilere hitaben söylediği kabul edilen iddianame konusu sözlerinin (Polis memurlarına hitaben: Siz gevşeksiniz) müştekilerin onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14184 Karar: 2021/18540 Tarih: 09.06.2021

Karar #4

İnceleme konusu somut olayda, şüphelinin kendisine ait Facebook hesabından müşteki hakkında yazdığı kaba hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğindeki sözlerin (Devletin eksiklikleri mutlaka vardır ama sen de tam bir şapşala benziyorsun gevşek herif müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, kanun yararına bozma talebinin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7269 Karar: 2022/14479 Tarih: 08.06.2022

Karar #5

Eylemlerin (Tamam, sen istedin, benden günah gitti, şizofren, gevşek, yanlış sularda geziyorsun, kardeşini ayarlamak için fazla mesai tüketiyorum) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32120 Karar: 2022/19391 Tarih: 11.10.2022

"Gevşek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.