Serseri

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Serseri"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Serseri" ifadesi, düzenli bir yaşam veya toplumsal normlara uymayan, genellikle düzensiz veya yasa dışı aktivitelerde bulunan bir kişiyi tanımlar. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafı düzensiz, kontrolsüz veya toplum kurallarına uymayan bir şekilde hareket etmekle suçlar.

Hakaret mi?


Serseri kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekilere söylediği kabul edilen "Serseriler, insan olsan böyle yapmazsın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı..

 Yargıtay 18. CD Esas: 2017/7437 Karar: 2018/3053 Tarih: 07.03.2018

"Serseri" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.