Polissen Polissin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Polissen Polissin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Polissen polissin" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun, aynı türden veya benzer davranışları veya hataları yapmasını eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu deyim, kişinin kendisini veya başkalarını eleştirirken, kendi hatalarını veya eksikliklerini öne sürerek, aynı ölçüde eleştirilmesini istediğini ifade eder.

Bu ifade, bazen ikiyüzlülüğü veya çifte standartları eleştirmek amacıyla kullanılır. İnsanların tutarlı ve adil olmaları gerektiğini hatırlatarak, ahlaki değerleri ve adil davranışları vurgular. "Polissen polissin" ifadesi, toplumsal etik ve saygı normlarını yansıtarak, kişilerin başkalarını eleştirirken kendi davranışlarını da gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlatır. Öz eleştiri yapma ve dürüstlüğü koruma, sağlıklı iletişim ve toplumsal uyum açısından önemlidir.

Hakaret mi?


Polissen Polissin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye hitaben söylemiş olduğu "Lan" ve "Polissen polissin" şeklindeki ifadelerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6658 Karar: 2017/1014 Tarih: 01.02.2017

"Polissen Polissin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.