Uyuz Oldum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Uyuz Oldum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Uyuz oldum" genellikle gündelik konuşma dilinde kullanılan bir ifadedir ve bir durumdan rahatsızlık veya hoşnutsuzluk duyduğunuzu ifade eder. Bu deyim, genellikle olumsuz bir durumla veya başkalarının davranışlarıyla ilişkilendirilen bir tepkiyi ifade ederken, duygusal bir ifadedir. "Uyuz oldum" terimi, bir kişinin moralini bozan, sinirlendiren veya rahatsız eden bir olay veya durumla karşılaştığını vurgular.

Terim, duygusal bir tepkiyi ifade ederken genellikle hafif bir üslup taşır ve samimi veya arkadaşça bir dilde kullanılır. İfadelerinizi ifade ederken duygusal durumunuzu veya tepkinizi ifade etmek amacıyla kullanılırken, bağlam ve ton önemlidir. "Uyuz oldum" ifadesi, günlük konuşmalarda veya sosyal medya iletişiminde yaygın olarak kullanılan bir deyimdir ve duygusal durumunuzu veya tepkinizi ifade etmek için hızlı ve sade bir yol sunar.

Hakaret mi?


Uyuz Oldum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılanlara söylediği kabul edilen "Size uyuz oldum, siz polis değilsiniz, gidin burası benim iş yerim, kim hakkında işlem yaparsanız yapın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarını oluşmadığı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15077 Karar: 2019/1026 Tarih: 10.01.2019

"Uyuz Oldum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.