Sadist

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sadist"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sadist", başkalarına acı veya zulüm vermekten zevk alan veya bu tür davranışları hoş gören kişiyi tanımlayan bir terimdir. Sadizm terimi, genellikle psikolojik veya cinsel tatmin amacıyla başkalarına zarar verme eğilimini ifade eder. Bu terim, özellikle acımasız veya zalim bir şekilde davranan kişileri tarif etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Sadist kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Cumhurbaşkanlığına sunulan dilekçede, (Cumhurbaşkanı hedef alarak "Sadist, sapık, münafık, zındık " yeklinde ifadeler kullanması eylemine ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar ye rinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/7238 Karar: 2017/3356 Tarih: 21.03.2017

"Sadist" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.