Çocuk Oyuncağı Mı Bu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuk Oyuncağı Mı Bu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuk oyuncağı mı bu?" ifadesi, genellikle bir nesnenin veya durumun son derece basit, kolay veya önemsiz olduğunu ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, bir şeyin ciddiye alınmayacak kadar kolay veya önemsiz olduğunu vurgulamak için kullanılır. "Çocuk oyuncağı mı bu?" ifadesi, bazen espri amacıyla da kullanılır.

Bu deyim, karşı tarafın yaptığı bir önermeyi veya işi hafife almak veya değersizleştirmek amacıyla kullanılır. Bu ifade ile kişi, belirli bir durumun veya önermenin önemsiz olduğunu ima eder. Örneğin, birisinin karşısındakine karmaşık bir soru sorduğunda veya zor bir görev teklif ettiğinde, kişi "Çocuk oyuncağı mı bu?" deyimini kullanarak bu durumu alaycı bir şekilde eleştirebilir veya önemsiz olduğunu vurgulayabilir.

Hakaret mi?


Çocuk Oyuncağı Mı Bu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin (Tapu Müdürlüğü görevlilerine karşı: Çocuk oyuncağı mı bu iş, kaç aydır gelip gidiyoruz, sizin yüzünüzden bu hacizler kalkmıyor) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığı mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10273 Karar: 2020/19076 Tarih: 09.12.2020

"Çocuk Oyuncağı Mı Bu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.