Yüzüne Tükürülse Yarabbi Şükür Der

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yüzüne Tükürülse Yarabbi Şükür Der"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yüzüne tükürülse Yarabbi şükür der", bir kişinin aşırı derecede hoşgörülü veya sabırlı olduğunu ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin olumsuz veya hoşnutsuz bir durumla karşılaştığında dahi olumlu bir şekilde yaklaştığını ve şükrettiğini belirtirken, bu tür bir tutumu övmek veya hayranlık ifade etmek amacı taşır. "Yüzüne tükürülse Yarabbi şükür der" terimi, kişinin olaylara olumlu bir perspektiften yaklaşma ve zorluklarla başa çıkma yeteneğini yansıtırken, aynı zamanda dini veya ahlaki bir değeri vurgular.

Bu ifade, genellikle bir kişinin zorluklar veya olumsuzluklarla karşılaştığında bile olumlu bir şekilde davrandığı durumları tanımlarken, bu tür bir tutumun takdir edilmesini veya övülmesini amaçlar. "Yüzüne tükürülse Yarabbi şükür der" ifadesi, insanların içsel gücünü ve olumlu düşünme becerisini vurgularken, aynı zamanda yaşanan zorlukların bile bir öğrenme veya büyüme fırsatı olarak görülebileceği mesajını iletmek amacı taşır. Bu tür ifadeler, kişilerin yaşamın zorluklarına karşı direnç gösterme ve olumlu bir perspektif geliştirme yeteneklerini vurgularken, aynı zamanda zor zamanlarda bile umudu ve şükranı sürdürme önemini yansıtır.

Hakaret mi?


Yüzüne Tükürülse Yarabbi Şükür Der kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... TV internet sitesine katılanı kastederek ... tarihinde "29 Mart akşamı ... ve tayfası kaybedecek. Manda derisinden yüzleri yoksa bu zevat...'i terk edecek" biçiminde, tarihinde ise "Memleketi satan satılmışlar, memleketi yakan yakarlar, bu memleketten defolup gitmeli, bunların yüzüne tükürülse yarabbi şükür yağmur yağıyor derler, utanmazlar biçimindeki sözlerle zincirleme şekilde hakaret ettiğinin anlaşılması karşısında, yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/12487 Karar: 2014/2703 Tarih: 30.01.2014

"Yüzüne Tükürülse Yarabbi Şükür Der" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.