Çek Arabanı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çek Arabanı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çek arabanı" ifadesi, Türk argosunda "git" veya "uzaklaş" anlamında kullanılan bir deyimdir. Söz konusu ifade, genellikle birisinin oradan ayrılmasını veya uzaklaşmasını istediğinizi ifade etmek için kullanılır. Bu ifade günlük konuşmalarda sıkça duyulabilir, ancak resmi veya resmi olmayan yazılı iletişimde genellikle kullanılmaz.

Hakaret mi?


Çek arabanı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan polis memuru sanığın katılanın adliye önüne hatalı araç park etmesi nedeniyle aralarında çıkan tartışma sırasında katılanın söylediği "Çok konuşma ulan, çek arabanı işte" şeklindeki ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4521 Karar: 2015/11255 Tarih: 17.11.2015

Karar #2

Somut olayda, sanığın müştekilere söylediği kabul edilen "Çek lan arabanı kapımın önünden" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/3255 Karar: 2018/1205 Tarih: 06.02.2018

"Çek Arabanı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.