Pisliğin Teki

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pisliğin Teki"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pisliğin teki" oldukça argo ve aşağılayıcı bir ifade olup, bir kişiyi son derece olumsuz ve hakaret edici bir şekilde nitelendirmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bu deyim, karşıdaki kişiyi aşağılamak, ahlaki değerlerini sorgulamak veya hakaret etmek amacıyla kullanılır. "Pisliğin teki" ifadesi, genellikle kişiyi en aşağılayıcı şekilde tanımlamak için tercih edilen bir ifade olarak kabul edilir.

Bu terimin kullanımı, toplumsal etik ve saygı normlarına aykırıdır ve olumsuz bir dil kullanmaktan kaçınılması gereken bir örnektir. İnsanlar arasındaki iletişimde ve ilişkilerde saygılı ve hoşgörülü bir dilin kullanılması önemlidir. "Pisliğin teki" gibi aşağılayıcı ifadeler, insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere, çatışmalara ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Toplumsal uyum ve sağlıklı iletişim açısından, saygılı ve olumlu bir dil kullanmak her zaman daha iyi bir seçenektir.

Hakaret mi?


Pisliğin Teki kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Mahkûmun hastanede muayene olurken jandarmaya "Hepiniz pisliğin tekisiniz" demesi şeklinde gelişen eyleme ilişkin) yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hâkimin kanaat ve takdiri ne göre temyiz nedenleri yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin (mahkumiyet) istem gibi onanmasına...

Yargıtay 2. CD Esas: 2021/12601 Karar: 2021/12577 Tarih:21.06.2021

"Pisliğin Teki" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.