Böyle İşin Amına Koyarım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle İşin Amına Koyarım"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Böyle işin amına koyarım" ifadesi oldukça argo ve kaba bir ifadedir ve Türkçe'de hiçbir şekilde kullanılmaması gereken bir ifadedir. Bu ifade, genellikle bir durumda sinirli, öfkeli veya hayal kırıklığına uğramış bir kişinin duygularını ifade etmek için kullanılır.

Ancak, bu ifadenin kullanımı tamamen yanlış ve saygısızdır. İfade, argo ve küfür içerdiği için kesinlikle kullanılmaması gereken bir ifadedir ve bu ifadeyi kullanmak, kişinin karşısındaki insanları incitebilir ve saygısızlık olarak algılanabilir.

Hakaret mi?


Böyle işin amına koyarım kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın cezaevinde infaz koruma memurlarının yanında söylediği Böyle işin amına koyarım, sikerim böyle iş biçimindeki sözlerin muhatabının orada bulunan görevliler değil, cezaevinin kurallarına yönelik olması nedeniyle, TCK'nın 125/1-3 maddelerinde düzenle- nen hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/9163 Karar: 2015/13300 Tarih: 10.12,2015

"Böyle İşin Amına Koyarım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.