Eşine Kadınlık Yapmıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Eşine Kadınlık Yapmıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Eşine kadınlık yapmıyorsun" ifadesi, genellikle bir kadına, eşinin veya partnerinin toplumsal cinsiyet normlarına veya geleneksel kadınlık rollerine uygun davranmadığı veya bu rolleri yerine getirmediği iddiasıyla söylenen bir deyimdir. Bu ifade, kadının belirli toplumsal beklentilere uymadığı veya partnerinin beklentilerini karşılamadığı düşüncesiyle dile getirilir.

Ancak, bu ifade cinsiyetçi bir anlam taşıyabilir ve kadının kendi kimliğini veya tercihlerini ifade etme hakkını sınırlayabilir. Toplumsal cinsiyet normlarına uymama veya geleneksel rolleri yerine getirmeme, bir kişinin kendi özgürlüğü ve tercihleri doğrultusunda davranma hakkına sahip olduğu bir konudur. Bu tür ifadeler, cinsiyet eşitsizliğini ve kadın haklarına saygısızlığı yansıtabilir. İnsanların kendi kimliklerini ve rollerini özgürce seçme ve ifade etme hakkına saygı göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Eşine Kadınlık Yapmıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılan ...'e söylediği kabul edilen "Eşin bir kadın ile dost hayatı yaşıyor... alışveriş merkezinde el ele gezerken gördüm, sen eşine kadınlık yapmıyorsun, bu nedenle eşin dışarda kadınlar ile geziyor" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34971 Karar: 2017/7637 Tarih: 13.06.2017

"Eşine Kadınlık Yapmıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.