Sahtekârlığın Bu Kadarı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sahtekârlığın Bu Kadarı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sahtekârlığın bu kadarı" ifadesi, bir kişinin veya bir durumun sahtekârlığın sınırını veya ölçüsünü aştığını ifade eden bir tabirdir. Bu ifade, genellikle birinin veya bir olayın aldatıcı veya hileli davranışlarını aşırı ve şaşırtıcı bir şekilde tanımlamak veya vurgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Sahtekârlığın Bu Kadarı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık ile avukat olan katılan arasında vekâlet ücretinden kaynaklanan ihtilaf bulunduğu, bu nedenle aleyhine icra takibi başlanılan sanığın... tarihinde saat... ve ..te katılana "Hakkıma çok kötü alacağım! Bunun sonu çok kötü olacak! Benim helal ekmeğim senin sonun olsun! Sahtekârlığın bu kadarı! Öbür tarafta görüşeceğiz! Allah belanı versin!" şeklinde iki ayrı elektronik posta gönderdiği olayda, sanığın direnme kararına konu elektronik postaları suç kastı ile göndermediğine dair savunması, tanık...'in vekâlet ücretinin katılan tarafından ısrarlı bir şekilde talep edildiğine ilişkin anlatımları, bu sebeple elektronik postalanan katılanın bu davranışına tepki olarak gönderilmiş olması, elektronik postalarda yer verilen sözlerin bütünlüğü ve amacı da birlikte gözetildiğinde, kullanılan ifadelerin nezaket dışı, kaba, rahatsız edici ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu anlaşılmış ise de katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek boyutta somut bir fiil veya olgu isnadı içermemesi ve sövme fiilini de oluşturmaması nedeniyle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun kanuni unsurlarının gerçekleşmediği kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2019/18-278 Karar: 2022/163 Tarih: 10.03.2022

"Sahtekârlığın Bu Kadarı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.