Vicdansız ve Terbiyesiz Bir İnsansın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Vicdansız ve Terbiyesiz Bir İnsansın"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Vicdansız ve terbiyesiz bir insanın anlamını ve bu tür bir kişiliğin nasıl tanımlanabileceğini açıklayacağız. Vicdansızlık, başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını umursamamak, empati eksikliği ve ahlaki değerlere saygısızlık olarak tanımlanabilir. Bir vicdansız kişi, başkalarının acılarına duyarsızdır ve onların çıkarlarını önemsemez. Empati eksikliği, başkalarının hislerini anlamak ve onlara karşı duyarlılık göstermek için gerekli olan yeteneğin eksik olmasıdır. Ahlaki değerlere saygısızlık ise, doğru ve yanlış arasındaki ayrımı yapmamak, yasalara uymamak ve başkalarına zarar vermek anlamına gelir.

Terbiyesizlik ise, kaba davranışlar, saygısızlık, nezaketsizlik ve toplum kurallarına uymama şeklinde ortaya çıkabilir. Bir terbiyesiz kişi, başkalarına karşı saygısızlık gösterir, küfürlü veya saldırgan bir dil kullanır ve genellikle sosyal normlara uymaz. Nezaketsizlik, başkalarına karşı kaba veya incitici davranışlarda bulunmaktır. Terbiyesiz bir kişi, toplumun kabul ettiği davranış kurallarını ihlal eder ve başkalarının haklarını ve sınırlarını gözetmez. Bu makalede, bu iki kavramın anlamlarını daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz ve vicdansız ve terbiyesiz bir insanın nasıl tanımlanabileceğini anlatacağız. Vicdansız ve terbiyesiz bir insan, başkalarının duygularını ve haklarını umursamayan, saygısız ve nezaketsiz davranışlarda bulunan bir kişidir. Bu tür bir kişilik, toplumda genellikle olumsuz tepkilere ve dışlanmaya yol açabilir.

Hakaret mi?


Vicdansız ve Terbiyesiz Bir İnsansın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Hakime hitaben: Sen adaletle karar vermiyorsun, vicdanınla karar vermiyorsun, sen vicdansız ve terbiyesiz bir insansın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2000 Karar: 2018/566 Tarih: 22.01.2018

"Vicdansız ve Terbiyesiz Bir İnsansın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.