Adam Ol

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adam Ol"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adam ol" ifadesi, Türkçede genellikle bir kişiye tavsiye, uyarı veya eleştiri niteliğinde kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin daha olgun, sorumlu, dürüst, saygılı ve güvenilir olması gerektiğini ima eder. Aynı zamanda, bu ifade kişinin sosyal beklentilere ve değerlere uygun davranması ve daha iyi bir insan olması gerektiğini belirtir.

"Adam ol" deyimi, bir kişiye erdemli olması ve başkalarına saygı göstermesi gerektiğini hatırlatmak için kullanılabilir. Bu ifade, özellikle gençler veya olgunlaşmamış bireyler için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Adam ol kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura gönderdiği mesajlarda yazılı olan "Uzaktan baktım da babayiğit, pas bıyıksın ama sana ve ... ablama iftira atan birine hesap soramıyorsun, o bıyıkları kes öyle konuş,... ile... 'e mesleğim ile ilgili geleceğim, ziyaret ederim,...e telefon edip kim bu adam diyeceğine adam ol da hesap sor" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/27251 Karar: 2016/11840 Tarih: 31.05.2016

Karar #2

Sanığın katılana söylediği kabul edilen "Ne oturuyorsun lan, kalkıp hastaya baksana, adam ol da işini yap" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12093 Karar: 2018/16427 Tarih: 04.12.2018

Karar #3

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Adam ol" şeklinde sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirdiğinden....

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/12391 Karar: 2022/10965 Tarih: 25.04.2022

"Adam Ol" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.