Düşük

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düşük"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Düşük” kelimesi, birçok farklı anlama gelebilen bir kelime olup, birden fazla kullanım alanı vardır. “Düşük” kelimesi, bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon anlamında kullanılabilir. Ayrıca, “düşük” kelimesi, bir kişinin değerinin azalmış olduğunu ifade etmek için de kullanılabilir. Bunun yanı sıra, “düşük” kelimesi, gebelikte yaşanabilecek bir durumu ifade etmek için de kullanılır.

Hakaret mi?


Düşük kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Siz düşüksünüz, bu site düşüklerden oluşuyor) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15720 Karar: 2022/14664 Tarih: 08.06.2022

"Düşük" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.