Böyle Hastanenin Amına Koyarım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle Hastanenin Amına Koyarım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Böyle hastanenin amına koyarım" ifadesi argo ve küfürlü bir ifadedir ve genellikle bir kişinin öfke, hayal kırıklığı veya rahatsızlık ifade etmek için kullandığı bir ifadedir. Bu ifade, kişinin bir hastane hizmetinden veya hastane çalışanlarından memnun olmadığını ifade eder.

Örneğin, "Böyle hastanenin amına koyarım, ne doktor var ne ilaç" ifadesi, bir kişinin hastanede karşılaştığı olumsuzluklar veya yetersiz hizmetler nedeniyle rahatsız olduğunu ifade eder.

Bu ifade argo ve küfürlü olduğu için kullanılmaması gereken bir ifadedir. Ayrıca, bir hastane hizmetinden veya hastane çalışanlarından memnun değilseniz, durumu daha uygun ve saygılı bir şekilde ifade etmek için hastane yönetimi veya ilgili birimlere şikayet etmek daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Böyle hastanenin amına koyarım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Doktor olan şikâyetçinin sanığa tedaviye başlaması için hastaneye giriş yaptırmasının zorunlu olduğunu belirtmesi üzerine sanığın hastane kapısından çıkmadan önce şikâyetçi ve tanıkların duyacağı bir şekilde "Ben böyle hastanenin a.na korum" dediğinin anlaşıldığı somut olayda, sanığın söz konusu sözler ile kastının şikâyetçiye hakaret olmadığı, hastanenin işleyişine yönelik kaba sözlerle serzenişte bulunduğu ve bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı biçimde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12290 Karar: 2016/12080 Tarih: 01.06.2016

"Böyle Hastanenin Amına Koyarım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.