Kazmaya Sap Olamayan Adamları Polis Yapmışlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kazmaya Sap Olamayan Adamları Polis Yapmışlar"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kazmaya Sap Olamayan Adamları Polis Yapmışlar, beceriksiz ve yeteneksiz olan kişilerin polis olduğunu ima eden bir alaycı sözdür. Kazma, toprağı kazmak için kullanılan bir alettir ve sapı da vardır. Bir baltaya sap olamamak, hayatta bir işe yaramamak anlamına gelir. Polis, kanunları uygulayan ve toplumun güvenliğini sağlayan bir meslektir.

Hakaret mi?


Kazmaya Sap Olamayan Adamları Polis Yapmışlar kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Adli гарог alınmak üzere hastaneye götürülen sanık tarafından, polis memurlarına hitaben "Beni bırakın gideyim, kaç paralık adamlarsınız, bu ülkede bir kazmaya sap olamayan adamlar polis yapmışlar" şeklinde sözler söylenmesi eylemine ilişkin dosya ve duruşma tutanakların içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hâkimin takdirine göre sanığın temyiz istemleri yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, uygun bulunan hükmün mahkumiyet usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak onanmasına...

Yargıtay 6. CD Esas: 2021/24347 Karar: 2022/16336 Tarih: 23.11.2022

"Kazmaya Sap Olamayan Adamları Polis Yapmışlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.