Kaşarlanmış Orospu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaşarlanmış Orospu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kaşarlanmış orospu kelimesi, kadınları aşağılayıcı bir şekilde kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir kadının cinsel ilişkilerde deneyimli veya çok partneri olan biri olarak nitelendirilmesine atıfta bulunur. Kaşarlanmış orospu terimi, genellikle kadınları küçümsemek ve aşağılamak amacıyla kullanılır.

Özellikle kadınları hedef alan bu ifade, cinsiyetçi ve aşağılayıcı bir dil kullanmaktadır. Bu tür ifadeler, kadınların cinsel hayatlarını ve tercihlerini eleştirmek ve aşağılamak amacıyla kullanılan saldırgan bir dilin bir parçasıdır. Bu tür ifadelerin kullanımı, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları açısından kabul edilemezdir.

Bu makalede, kaşarlanmış orospu ifadesinin anlamı ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Kadınları aşağılayan ve küçümseyen bu tür ifadelerin kullanımının ne kadar zararlı olduğunu anlatarak, toplumda daha saygılı ve eşitlikçi bir dilin önemini vurgulamak istiyoruz.

Hakaret mi?


Kaşarlanmış Orospu  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Kaşarlanmış orospu, ne parası istiyorsun, para falan yok, ananıavradını sinkaf ederim) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına... ,

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/4118 Karar: 2019/6770 Tarih: 04.04.2019

"Kaşarlanmış Orospu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.