Ben Bu Adamla Çalışmam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ben Bu Adamla Çalışmam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ben bu adamla çalışmam" ifadesi, bir kişinin bir iş yerinde veya başka bir ortamda, bir kişiyle çalışmak istemediğini ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, kişisel veya profesyonel nedenlerden dolayı bir kişinin başka bir kişiyle işbirliği yapmak istemediğini belirtir.

"Ben bu adamla çalışmam" ifadesi, bir kişinin başka bir kişi hakkındaki düşüncesini ve hislerini açıkça ifade ettiği bir ifadedir. Bu ifade genellikle, bir kişinin önceki deneyimlerinden veya o kişiyle ilişkili olumsuz bir tutumdan kaynaklanır.

Bu ifade, bir kişinin kararını belirttiği için kesin bir ifadedir ve bu nedenle genellikle sonuç olarak kabul edilir. Ancak, bu ifade kullanımı, bazı durumlarda gereksiz tartışma ve anlaşmazlıklara neden olabilir. Bu nedenle, kişilerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilmeleri için, daha yapıcı ve olumlu bir dil kullanmak daha faydalı olabilir.

Hakaret mi?


Ben bu adamla çalışmam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü katılan olan hâkimin kâtip olarak görev yapan sanıktan mahkeme zimmet defterini getirmesini istediği, aradan uzun süre geçmesine rağmen defterin getirilmediği, katılan hâkimin de bunun sebebini sorması üzerine sanığın elini yumruk yapıp havaya kaldırarak katılana söylediği kabul edilen "Ben bu adamla çalışmam" şeklindeki kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin ve nezaket dışı davranışın katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/18563 Karar: 2015/10563 Tarih: 09.11.2015

"Ben Bu Adamla Çalışmam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.