Akla Mantığa Sığmayan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Akla Mantığa Sığmayan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Akla mantığa sığmayan" ifadesi, genellikle bir olayın veya durumun mantıklı düşünce ve rasyonellik çerçevesinde açıklanamayacak kadar garip, tuhaf veya anlaşılmaz olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu tür durumlar genellikle insanların anlayışını aşan veya normalden sapmış olayları tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. İfadenin kullanımı, bir durumun sıradışı veya mantıksız yönlerini belirtmek amacıyla tercih edilir.

Bu ifade, genellikle günlük konuşma dilinde veya yazılı iletişimde yer alır ve olayların mantıkla açıklanamayan yönlerini vurgulamak için kullanılır. Örnek olarak, bir kişinin davranışları veya bir olayın seyri "akla mantığa sığmayan" olarak tanımlanabilir, çünkü normal düşünce kalıplarına uymayan veya açıklanamayan yönleri bulunmaktadır.

Hakaret mi?


Akla Mantığa Sığmayan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanık tarafından -mahkemeye sunulan- dilekçede kullanılan ifadeler (Sn. Savcı olayı kişiselleştirerek, davadan çekilmesi gerekirken... tarihli durmada aniden mahkemece kabul edilmiş taleplerimi yok sayarak taraf ve şahsıma karşı olan anlaşılmaz kin ve nefret duygular içinde, akıl mantığa sığmayan insanlık dip bir mütalaa vermiştir, ne yazıktır ki... tarihli duruşmada geçici başkan ve heyet de savcıya uyarak benim ipimi çekmek istemişlerdir,... tarihli duruşmada ise ben Atatürk şanlı Türk ordusu, laik Cumhuriyet deyince üye hakim  … ile ayağa kalkarak el kol hareketleri ile bana bağırıp çağırmışlar, mahkeme heyetine hakaret ediyor demişlerdir. Atatürk, Türk ordu ve laik Cumhuriyet demek ne zamandır mahkemelerce hakaret olarak sayılıyor, takdirinize sunuyorum, aynı heyetin katılanların tüm acılarına kalpten katılmama rağmen ajitasyon yaparak dini motifler kullanmalarına ve katılanların bazı cemaat liderlerini methetmelerine sessiz kalmaları çifte standarttır ve düşündürücüdür, bende derin yaralar açmıştır.  TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük karar verilmesi kanuna aykırı....

 

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6688 Karar: 2015/12035 Tarih: 26.11.2015

"Akla Mantığa Sığmayan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.