Namert

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Namert"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Namert" genellikle ahlaki veya karakterle ilgili bir yargı içeren bir terimdir. Bu ifade, bir kişinin ikiyüzlü, aldatıcı veya ihanetkar bir şekilde hareket ettiğini ifade eder. "Namert" terimi, kişinin arkadan dolaplar çevirdiği veya başkalarına zarar vermek amacıyla gizlice çalıştığı durumları ifade ederken kullanılır.

"Namert" terimi, genellikle keskin veya olumsuz bir tonla kullanılır ve kişinin dürüst veya etik olmayan bir şekilde davrandığını vurgular. Bu ifade, insanların samimiyetsiz veya aldatıcı davranışlarını eleştirmek veya ortaya çıkarmak amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda, insanlar arasında güvenilirlik ve dürüstlüğün önemini vurgulayarak, insanların karakterlerine ve davranışlarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtebilir. Kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır, çünkü bu ifade karşı tarafa ağır veya incitici gelebilir.

Hakaret mi?


Namert kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın Twitter hesabından Cumhurbaşkanını hedef alarak "... 'de tiyatrosu istiyoruz, sayın başkan katilini değil, er meydanında namert istemiyor- boyun eğmeyen insanlar diyarıdır, elleri kana bulaşanların değil" şeklinde yaz yayınlaması biçiminde gelişen eyleme ilişkin) yapılan yargılama- ya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/2771 Karar: 2017/5639 Tarih: 19.12.2017

Karar #2

 Olay günü sanığın mağdura söylediği sözlerin (Adliyede, hâkime hitaben: Beni hapse göndermezsen namertsin) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/11760 Karar: 2020/5251 Tarih: 02.03.2020

"Namert" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.