Ahbap Çavuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ahbap Çavuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Türkçede "ahbap çavuş" deyimi, bir iş veya organizasyonda liyakate dayalı olmayan, kişisel ilişkiler ve yakınlıklar nedeniyle yapılan iş birliğini ve kayırmacılığı ifade etmek için kullanılır. Bu deyim, işlerin adaletsiz ve haksız yollarla yürütüldüğünü, tercihlerin ve fırsatların dostluk, akrabalık veya tanıdıklık gibi ilişkilere dayandığını gösterir. "Ahbap çavuş" deyimi, genellikle negatif bir anlam taşır ve liyakatsizlik, adaletsizlik ve nepotizm eleştirisi olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Ahbap çavuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın trafik kazasında ölen abisinin ölümüne neden olan şahsın tahliye edilmesi kararına karşı gerçekleştirdiği ve ... isimli internet sitesinde yayınlanan röportajında, müşteki hakkında sarf ettiği sözlerinin (Internet haber site- sinde yer alan röportajda, hâkime hitaben: Muhtemelen... küçük bir yer olduğu için herkes birbirini tanıyor, ahbap çavuş ilişkisinden şüpheleniyoruz sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/20388 Karar: 2020/11322 Tarih: 12.10.2020

"Ahbap Çavuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.