DHKP/C ile Bağlantılı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"DHKP/C ile Bağlantılı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"DHKP/C ile bağlantılı" ifadesi, terör örgütü olarak bilinen Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi'nin (DHKP/C) faaliyetleri veya üyeleri ile ilişkili bir durumu ifade eder. DHKP/C, Türkiye merkezli bir örgüt olup, silahlı eylemleri, terörizmi ve halk hareketlerini kullanarak devrimci bir değişim hedeflemektedir. Bu örgüt, ülkede ve yurtdışında çeşitli terör eylemleri gerçekleştirmiş ve yasadışı faaliyetlerde bulunmuştur.

Bir kişi veya olayın "DHKP/C ile bağlantılı" olarak nitelendirilmesi, bu kişinin örgütle ilişkili olduğu veya bu örgütün eylemlerine katıldığı anlamına gelir. Bu bağlamda, güvenlik güçleri veya medya tarafından kullanılan bir ifadedir ve kişinin terör örgütüyle ilişkisinin olduğunu veya örgütün faaliyetlerine dahil olduğunu belirtmek için kullanılır. "DHKP/C ile bağlantılı" ifadesi, genellikle terörle mücadele veya güvenlik operasyonları bağlamında ortaya çıkar ve örgütün eylemlerinin sonuçlarına veya faaliyetlerine atıfta bulunur.

Hakaret mi?


DHKP/C ile Bağlantılı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerin (İnternet haber sitesinde Tabipler Odası mensubuna hitaben: DHKP/C isimli örgütle bağlantısının olduğu) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve bu haliyle hakaret suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/13271 Karar: 2021/11918 Tarih: 06.04.2021

"DHKP/C ile Bağlantılı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.