Hukukçu Olduğuna İnanmakta Zorlanmaktayım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hukukçu Olduğuna İnanmakta Zorlanmaktayım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hukukçu Olduğuna İnanmakta Zorlanmaktayım" ifadesi, bir hukukçu veya yargıçın yetkinliği veya tarafsızlığı konusunda kuşkuların olduğunu ifade eder.

Hakaret mi?


Hukukçu Olduğuna İnanmakta Zorlanmaktayım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın... Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği... tarihli yanda Gözünü hırs bürümüş bir avukat densizce şikayette bulunmuş ise de" ve "Densizce suç atan kişinin bir hukukçu olduğuna inanmakta zorlanmaktayım" şeklindeki sözlerin katılan avukatın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde ağır eleştiri olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10820 Karar: 2015/3502 Tarih: 25.06.2015

"Hukukçu Olduğuna İnanmakta Zorlanmaktayım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.