Komutanların Gelsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Komutanların Gelsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Komutanların gelsin, bir deyimdir. Bu deyim, askeri bir durumda veya askerlikle ilgili bir konuşmada kullanılır. Bu deyim, komutanların veya üst rütbeli askerlerin bir yere gelmesini veya gelmesi gerektiğini ifade eder. Bu deyim, genellikle saygı, itaat, beklenti, talep veya uyarı duygularını aktarmak için kullanılır. Bu deyim, komutanlar ve gelsin kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Komutanlar, birlik, kuvvet veya ordu gibi askeri birimlerin başında bulunan veya yöneten askerlerdir. Gelsin, bir yerden başka bir yere gelme eylemini anlatan bir fiildir.

Hakaret mi?


Komutanların Gelsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kullandığı ifadeler (sen kim oluyorsun da benim ifademi alıyorsun, sen benim kim olduğumu biliyor musun, sana kendimi tanıtacağım, göreceksin sen, ben sizin en üst komutanlarınızı tanıyorum, birazdan sen görürsün, senin ismini bildireyim de beni tanı, onlarla bu gün öğlen gelsem sen beni kapıda karşılardın, sen kimsin de o rütbeyle benim ifademi alacaksın, omzunda rütbeleri olan komutanların gelsin) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamana gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine, hükümlülük kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10278 Karar: 2015/14157 Tarih: 23.12.2015

"Komutanların Gelsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.