Seni Muhatap Almıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Muhatap Almıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Muhatap Almıyorum" ifadesi, genellikle bir kişinin, karşı tarafı dikkate almadığını, onunla iletişim kurmayı reddettiğini veya onunla ilgilenmediğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin bir başkasına karşı olan ilgi, dikkat veya iletişimini kesme amacını taşırken, aynı zamanda o kişiye karşı olan olumsuz duygularını da ifade edebilir.

"Seni Muhatap Almıyorum" ifadesi, genellikle anlaşmazlık, tartışma veya olumsuz bir durum sonucunda kullanılır. Bu ifade, kişiler arasındaki iletişim kopukluğunu veya olumsuz etkileşimleri ifade edebilir. İletişimde daha yapıcı ve anlayışlı bir yaklaşım benimsemek, anlaşmazlıkları çözmeye veya daha olumlu bir ilişki kurmaya yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Seni Muhatap Almıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın hemşire olarak görev yapan katılana söylediği "Sen benim seviyede değilsin, seni muhatap almıyorum, canımı sıkma" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31769 Karar: 2016/13813 Tarih: 21.06.2016

"Seni Muhatap Almıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.