Atatürkçülük Üzerinden Siyasi Prim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Atatürkçülük Üzerinden Siyasi Prim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Atatürkçülük üzerinden siyasi prim" ifadesi, Türkçede siyasi çıkarlar için Atatürk'ün değerleri ve ideallerini kullanmak anlamında kullanılır. Bu ifade, bir siyasi parti, grup veya bireyin, Atatürk'ün düşüncelerine ve prensiplerine dayanarak veya onları söylemlerine dahil ederek oy veya destek sağlamaya çalıştığını belirtir.

"Atatürkçülük üzerinden siyasi prim" kavramı, genellikle eleştirel bir anlam taşır ve Atatürk'ün değerlerini ve ideallerini samimi olmayan bir şekilde kullanma veya manipüle etme eğilimine işaret eder. Bu durumda, siyasi partilerin veya liderlerin Atatürk'ün mirasını ve düşüncelerini gerçek anlamda benimsemeleri ve uygulamaları yerine, sadece kendi siyasi çıkarları için kullanmaları eleştirilir.

Hakaret mi?


Atatürkçülük üzerinden siyasi prim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Belediye Başkanına hitaben: Yıllarca Atatürkçülük üzerinden siyasi prim yapmaya çalışan) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/43019 Karar: 2022/16572 Tarih: 01.07.2022

"Atatürkçülük Üzerinden Siyasi Prim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.