İt İte İt de Kuyruğuna Buyuruyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İt İte İt de Kuyruğuna Buyuruyor"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İt İte İt de Kuyruğuna Buyuruyor" ifadesi, bir kişinin kendi zayıflıklarını veya eksikliklerini başkalarını eleştirmek veya küçümsemek amacıyla kullanması durumunu tanımlar. Bu deyim, kendi kusurlarını kabullenmeyen veya görmeyen bir kişinin, başkalarını eleştirerek veya aşağılayarak kendi üstünlüğünü göstermeye çalışmasını ima eder.

Bu deyim, kişinin kendi eksikliklerini görmezden gelip, eleştirdiği veya küçümsediği insanlara göre kendini daha iyi veya üstün konumda görmesini ifade eder. Bu tür davranışlar genellikle alaycı veya küçümseyici bir tonda gerçekleşir ve iletişimde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu deyim, kendi hatalarını ve eksikliklerini kabullenmeyen kişilerin başkalarını eleştirerek veya aşağılayarak kendilerini üstün gösterme çabasını vurgular. Bu tür davranışlar, sağlıklı iletişim ve ilişkileri zedelerken, dürüstlük ve özeleştiri eksikliğine işaret edebilir.

Hakaret mi?


İt İte İt de Kuyruğuna Buyuruyor kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Fotokopi talebinin sonra karşılanmasını zabıt katibi aracılığıyla ileten hakime ve ilgili zabıt katibine hitaben: İt ite buyuruyor, it de kuyruğuna buyuruyor, bir fotokopiyi de mi alamayacağız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8895 Karar: 2015/9298 Tarih: 27.10.2015

"İt İte İt de Kuyruğuna Buyuruyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.