Adalet Duygunuzu Yitirmişsiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adalet Duygunuzu Yitirmişsiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adalet duygunuzu yitirmişsiniz" ifadesi, bir kişi veya grup için kullanılabilir ve bu kişi veya grupların adil ve tarafsız davranma yeteneğini kaybettiğini ifade eder. Bu terim, genellikle, adaletle ilgili kararlar verirken veya insanlar arasındaki farkları değerlendirirken doğru ve adil bir şekilde hareket etmeyen bireyler veya kurumlar için kullanılır. Bu tür durumlar, önyargı, çıkar çatışması, dürüstlük eksikliği veya etik değerlere olan bağlılığın azalması nedeniyle ortaya çıkabilir.

Hakaret mi?


Adalet duygunuzu yitirmişsiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürüne hitaben: Adalet duygunuzu yitirmişsiniz, adil olun) ve yükletilen suça yönelik katılan ...in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

       

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42537 Karar 2017/11564 Tarih :24.10.2017

"Adalet Duygunuzu Yitirmişsiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.