Çek Git

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çek Git"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çek git" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir duruma karşı duyulan rahatsızlığı, kızgınlığı veya başka bir duyguyu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle bir kişi, başka bir kişinin kendisine yaklaşmasını istemediğini veya o kişiyle uğraşmak istemediğini belirtir. "Çek git" ifadesi argo veya kaba bir ifade olarak kabul edilir ve saygılı bir dil kullanımına uymaz. Bu ifade, genellikle günlük konuşmalarda kullanılırken, resmi veya saygılı iletişimde tercih edilmemelidir.

Hakaret mi?


Çek git kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanlara hitaben söylediği "Burada bekleyemezsiniz lan çekin gidin" şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/31737 Karar: 2016/16766 Tarih: 31.10.2016

Karar #2

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Çok git lan" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3408 Karar: 2019/7049 Tarih: 09.04.2019

Karar #3

Sanığın müştekiye parmağını sallayarak "Seni burada görmek istemiyorum buradan çek git" biçiminde söz sarf etmekten ibaret eyleminin kişilerin onur, şeref ve saygınlığın rencide edebilecek nitelikte olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hakaret suçundan mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/21426 Karar: 2013/13563 Tarih: 06.05.2013

"Çek Git" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.