Erkek Adamsan Silahı Almazsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Erkek Adamsan Silahı Almazsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Erkek Adamsan Silahı Almazsın" ifadesi, güçlü, kendine güvenen bir kişiliği vurgulamak veya gerçek bir erkeğin silaha ihtiyaç duymayacağını ifade etmek için kullanılır. Bu deyim, bir erkeğin fiziksel gücü, zekası veya cesareti sayesinde silaha ihtiyaç duymadan sorunları çözebileceği düşüncesini yansıtır. Ancak, günümüzde toplumsal cinsiyet rollerinin farklı bir perspektife sahip olduğu ve bu ifadenin cinsiyet eşitliği açısından tartışmalı olduğu unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Erkek Adamsan Silahı Almazsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın jandarma görevlisi olan katılana hitaben söylediği kabul edilen "Erkek adamın silahı alınır mı, erkek adamsan silahı almazsın" şeklindeki suça konu sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı..

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/2368 Karar: 2014/14510 Tarih: 30.04.2014

"Erkek Adamsan Silahı Almazsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.