Sadece Parayı Düşünen

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sadece Parayı Düşünen"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sadece parayı düşünen" ifadesi, bir kişinin veya grubun sadece maddi kazançları veya çıkarları gözeterek hareket ettiğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, kişinin diğer önemli değerleri veya etik kaygıları göz ardı ederek sadece finansal kazanç odaklı bir yaklaşım sergilediğini vurgular. "Sadece parayı düşünen" bir kişi, başkalarının veya toplumun ihtiyaçlarından veya değerlerinden ziyade sadece kâr elde etmeyi önemser.

Hakaret mi?


Sadece Parayı Düşünen kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sadece Parayı Düşünen

Eyleme (Dava dilekçesinde, karşı tarafa hitaben: Bu kadar yasaları tanımayan, vicdansız ve sadece parayı düşünen, art niyetli bir işveren, insanlıktan nasibini almamış birisinin böyle insanlık dışı işlem yapması gayet normaldir) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye kısmı uygun olarak temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6970 Karar: 2015/8959 Tarih: 22.10.2015

"Sadece Parayı Düşünen" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.