Soykırım Benzeri Uygulamalar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

" Soykırım Benzeri Uygulamalar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Soykırım benzeri uygulamalar" soykırım kavramına yakın ancak soykırım olarak kabul edilmesi için gereken tüm unsurları taşımayan şiddetli insan hakları ihlallerini ifade eden bir terimdir. Bu terim, büyük çaplı kitlesel şiddet eylemleri veya ihlalleri tanımlarken, uluslararası hukuk açısından tam anlamıyla soykırım suçunu ifade etmeyebilir.

Soykırım benzeri uygulamalar, genellikle kitlesel öldürme, zorla yerinden etme, işkence, cinsel şiddet, etnik veya dini gruplara yönelik ayrımcı uygulamalar gibi ağır insan hakları ihlallerini içerebilir. Bu terim, soykırımla benzer özellikler taşıyan ancak soykırımın tüm yasal tanımına uymayan şiddet eylemlerini tanımlarken kullanılır. Bu tür uygulamalar, uluslararası toplumda ciddi endişelere ve tepkilere yol açabilir ve uluslararası topluluğun müdahalesini veya eyleme geçmesini gerektirebilir.

Hakaret mi?


Soykırım Benzeri Uygulamalar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kamu görevlilerine yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın Orman İşletme Müdürlüğüne faks yoluyla gönderdiği yazıdaki yer alan ifadelerin (Orman muhafaza memurlarına hitaben: Sizin bu yaptığınız soykırım benzeri uygulamalar yüzünden iki adet çobanımız intihar etmiştir. Sizin T.C. vatandaşı olduğunuza inanmıyorum. Nasıl İsrail askeri bebek katili ise siz de ağızsız dilsiz olan keçi katilisiniz. Nasıl ceza yazarak çobanların ve çocukların ekmeklerini ellerinden alıyorsunuz. Türk kanı taşıyan hiçbir vatan evladı bunu yapmaz. Akşam sofraya oturup çocuklarınız karşınızdayken rahat yemek yiyebiliyorsunuz. Bir an düşünün o çobanların ve çocukların ekmeksiz kaldığını. Onların yerine kendinizi koyun ve düşünün) ağır eleştiri ve şikâyet hakkı kapsamında bulunması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5117 Karar: 2015/12712 Tarih: 03.12.2015

" Soykırım Benzeri Uygulamalar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.