Merhametsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Merhametsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Merhametsiz" terimi, başkalarının acılarına, ihtiyaçlarına veya zorluklarına karşı duyarsız veya kayıtsız olan bir kişiyi veya davranışı tanımlar. Merhamet, insanların diğerlerine karşı anlayışlı, yardımsever ve duyarlı olma yeteneğini ifade ederken, merhametsizlik tam tersine, bu tür duyguların eksikliğini veya ihmalkarlığını ifade eder.

Merhametsizlik, insan ilişkilerinde ve toplumsal etkileşimde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Merhametsiz kişiler, başkalarının ihtiyaçlarına aldırış etmeyebilir, acı çekenlere yardım etmek yerine onları görmezden gelebilir veya sömürebilirler. Bu tür davranışlar empati ve insanlık değerlerine aykırıdır ve toplumsal uyumun ve dayanışmanın zayıflamasına neden olabilir. Merhamet, insan ilişkilerini olumlu bir şekilde etkileyen ve toplumsal düzeni destekleyen bir değerdir, bu nedenle merhametsizlik, olumsuz bir nitelik olarak görülür.

Hakaret mi?


Merhametsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden katılanı kastederek yazdığı "... 'e gönderilen kibirli, bencil, merhametsiz validen sonra... halkı içinden mütevazi bir vali kazandı, umarım siyasiler onu üzmez" ve "O zaman niye ...'e sürüldüm diye ağlıyor" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı  gözetilmeden, sanığın bu suçtan beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/40754 Karar: 2017/11656 Tarih: 25.10.2017

"Merhametsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.