Akıl Zayıflığı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Akıl Zayıflığı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Akıl zayıflığı, bireyin zihinsel yeteneklerinin ve bilişsel işlevlerinin önemli ölçüde sınırlı olduğu bir durumu ifade eder. Bu durum, öğrenme, muhakeme, problem çözme, iletişim ve günlük yaşam becerileri gibi alanlarda zorluklara yol açabilir. Akıl zayıflığı, genellikle zeka geriliği veya zihinsel engel olarak da adlandırılır ve bireyin zeka düzeyi, yaşına göre beklentilerin altında olabilir. Akıl zayıflığının nedenleri arasında genetik faktörler, doğum öncesi veya doğum sırasındaki komplikasyonlar ve çevresel etkiler bulunabilir. Bu durumun belirtileri ve şiddeti kişiden kişiye değişebilir ve erken teşhis ve uygun eğitim ile bireyin yaşam kalitesi önemli ölçüde artırılabilir.

Hakaret mi?


Akıl zayıflığı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sanık tarafından, annesi olan katılanın vesayet altına alınması talebini içeren dava dilekçesinde, annesine yönelik: Akıl zayıflığı ve ruhsal bozukluğu var, çok zayıf, ürkek) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğin- den, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/4295 Karar: 2019/4031 Tarih: 27.02.2019

"Akıl Zayıflığı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.