Dinlemeye Mecbursun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dinlemeye Mecbursun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dinlemeye mecbursun" ifadesi, genellikle birinin güçlü veya otoriter bir kişi tarafından baskı altına alındığını veya bir emre uygun şekilde davranmak zorunda olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin istemediği bir durumu veya emri kabul etmek zorunda olduğunu, direnme şansının olmadığını vurgular.

Hakaret mi?


Dinlemeye Mecbursun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana hitaben "Beni dinlemeye mecbursun, hadi beni hapse at, kelepçe vur, kocamın tarafını mı tutuyorsun, onunla ortak mı çalışıyorsun" şeklinde ve eleştirel hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2301 Karar: 2018/550 Tarih: 22.01.2018

"Dinlemeye Mecbursun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.