Vatandaşı Kandırabilirsiniz Ama Beni Kandıramazsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Vatandaşı Kandırabilirsiniz Ama Beni Kandıramazsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Vatandaşı Kandırabilirsiniz Ama Beni Kandıramazsınız cümlesi, bir kişinin başkalarından daha zeki veya kurnaz olduğunu iddia etmektedir. Ancak, bu deyim aslında insanların manipülasyonlara karşı dirençli olduğunu vurgulamaktadır. İnsanlar genellikle dikkatli ve akıllıca kararlar alabilen varlıklardır ve kolayca kandırılamazlar. Bu deyim, bir kişinin kendisini başkalarından üstün görmesine ve manipülasyon girişimlerine karşı uyanık olmaya teşvik etmektedir. Vatandaşlar, günlük hayatta birçok manipülasyon taktiğiyle karşılaşabilirler. Örneğin, reklamların etkisi altında kalarak gereksiz ürünleri satın alabilirler veya yanıltıcı bilgilere dayanarak yanlış kararlar verebilirler. Ancak, bu deyimle ifade edilen kişi, manipülasyonlara karşı daha dirençli ve akıllıca davranan biridir. O, kendisini kolayca kandıramayacak kadar bilinçli ve gözlemci bir kişidir. Bu deyim, insanların kendi düşüncelerini ve kararlarını sorgulamalarını teşvik etmektedir. Vatandaşlar, bilgiye dayalı kararlar almalı ve manipülasyon girişimlerine karşı dikkatli olmalıdır. Her zaman gerçekleri araştırmalı ve kendi fikirlerini oluşturmalıdırlar. Bu şekilde, manipülasyonlara karşı daha dirençli olabilirler ve başkalarının kendilerini kandırmasına izin vermezler. Sonuç olarak, Vatandaşı Kandırabilirsiniz Ama Beni Kandıramazsınız deyimi, insanların manipülasyonlara karşı dirençli olduğunu ve kendilerini kolayca kandıramayacak kadar akıllı olduklarını vurgulamaktadır. Bu deyim, insanları manipülasyonlara karşı uyanık olmaya teşvik etmektedir ve kendi düşüncelerini sorgulamalarını sağlamaktadır. Kendinizi başkalarından üstün görerek manipülasyonlardan kaçınabilir ve daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Hakaret mi?


Vatandaşı Kandırabilirsiniz Ama Beni Kandıramazsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Maaş kesintisindeki hata sebebiyle, SGK görevlisine hitaben: Vatandaşı kandırabilirsiniz ama beni kandıramazsınız, hakkınızda dava açacağım, görevini yap) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6438 Karar: 2015/8553 Tarih: 21.10.2015

"Vatandaşı Kandırabilirsiniz Ama Beni Kandıramazsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.