Megaloman

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Megaloman"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Megaloman" aşırı büyüklük veya güç düşkünlüğüne sahip olan, kendi önemini abartan veya kendini aşırı derecede yücelten bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Megaloman, genellikle aşırı özgüvene, grandiyöziteye ve başkalarını küçümseme eğilimine sahip kişileri ifade eder.

Megalomani, psikolojik bir terim olarak da kullanılabilir ve kişinin narsisistik özellikler taşıdığı veya büyüklenme eğilimlerinin aşırı olduğu durumları belirtmek için kullanılabilir. Megaloman kişilik, kişinin kendini diğerlerinin üzerinde görmesi, sınırsız başarıya veya güce sahip olduğuna inanması ve bu inançlarına göre davranması gibi özellikler içerebilir. "Megaloman" terimi, negatif bir çağrışım taşıyan bir terimdir ve genellikle aşırı büyüklük düşkünlüğüne sahip kişileri eleştirmek veya tanımlamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Megaloman kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yazdığı mektupta geçen ifadeler (Mahkûm tarafından, gazetede yayınlanmak üzere gönderilen mektupta, Başbakan hedef alınarak: Kişiliği aynı zamanda bir megaloman kişiliğidir, onun için gırtlağımı yırtarcasına bağırıp çağırıyor) söylendiği yer ve zaman unsurları da dikkate alındığında mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5105 Karar: 2017/9614 Tarih: 26.09.2017

"Megaloman" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.